Chính sách refund của GoDaddy

 Ngày : Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014  

Không chỉ riêng GoDaddy mà hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ domain/hosting nước ngoài nào cũng đều có chính sách hoàn lại tiền – Refund hoặc Money Back Guarantee. Nếu như sau 1 khoảng thời gian đăng ký dịch vụ, bạn không muốn tiếp tục sử dụng nữa thì có thể cancel và nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán.

GoDaddy có rất nhiều các dịch vụ khác nhau nên chính sách refund của họ cũng khác nhau tương ứng.Qui định chung với các sản phẩm và dịch vụ ở GoDaddy:
 • Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 45 ngày sử dụng với order thanh toán theo năm.
 • Với những order thanh toán theo tháng, thời gian có thể yêu cầu hoàn tiền là 48 giờ.
 • Sau 45 ngày, bạn vẫn có thể yêu cầu hoàn tiền cho thời gian bạn chưa sử dụng hết dịch vụ, nhưng sẽ nhận dưới dạng In-store Credit (không phải tiền mặt, chỉ có thể dùng để order trên GoDaddy).
 • Bạn phải cancel sản phẩm hoặc dịch vụ (và những cái liên quan) trước thì mới có thể nhận refund.
 • Tất cả các yêu cầu refund phải nêu lí do cụ thể và nói rõ bạn có muốn nhận In-store Credit hay không.
Chính sách hoàn tiền cụ thể của GoDaddyCác sản phẩm và dịch vụ có thể nhận refund

 • Business Registration
 • Calendar
 • Office 365
 • CashParking®
 • Certified Domains
 • Hosting (all plans)
 • Discount Domain Club (Non-refundable if used since purchase or latest renewal)
 • Domain Backorders
 • Domain Transfers
 • Online Bookkeeping
 • Get Found
 • Email
 • Express Email Marketing®
 • Fax Thru Email
 • Online Bookkeeping
 • Online Storage
 • Photo Album
 • Quick Shopping Cart®
 • Reseller Accounts
 • Search Engine Visibility
 • SiteLock
 • Website Protection
 • Website Builder

Các sản phẩm có qui định refund đặc biệt

 • Ad Spend: Với dịch vụ Search Engine Visibility, bạn không thể nhận hoàn tiền tháng hiện tại mà chỉ nhận được những tháng về sau.
 • Assisted Service: Có thể được hoàn tiền trong vòng 3 tháng đầu.
 • Domains by Proxy®: Có thể được hoàn tiền nếu như cancel domain trong vòng 5 ngày đầu tiên sau khi mua. Trong trường hợp bạn bị tự động gia hạn thì có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày sau khi gia hạn.
 • Đăng ký domain: Có thể được hoàn tiền nếu hủy thanh toán và được xử lý yêu cầu trong vòng 5 ngày đầu sau khi đăng ký.

Các loại domain quốc gia có thời gian refund khác nhau:

 • .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn — 15 ngày
 • .me — 2 ngày
 • .mx, .com.mx — 45 ngày
 • .com.tw, .org.tw, .idv.tw — 4 ngày

Các loại domain sau không được hoàn tiền khi cancel:

 • .am
 • .at
 • .be
 • .br (bao gồm .com.br và .net.br)
 • .de
 • .es (bao gồm .com.es, .nom.es, và .org.es)
 • .eu
 • .fm
 • .fr
 • .gs
 • .it
 • .in
 • .jp
 • .ms
 • .nl
 • .nu
 • .nz (bao gồm .co.nz, .net.nz, và .org.nz)
 • .se
 • .tc
 • .tk
 • .tw
 • .vg
 • .ws
 • .uk (bao gồm .co.uk, .me.uk, và .org.uk)
 • .us

Domain bị tự động gia hạn

Nếu gia hạn 1 năm, có thể hoàn tiền nếu bạn cancel trong vòng 45 ngày sau khi hết hạn (không phải là 45 ngày sau khi gia hạn nhé).

Nếu gia hạn nhiều năm, chỉ có thể hoàn tiền nếu bạn cancel trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn.

Phí ICANN chỉ có thể refund trong vòng 5 ngày sau khi gia hạn domain.

Domain gia hạn thủ công

Chỉ có thể hoàn tiền nếu cancel trong vòng 5 ngày sau khi gia hạn.

Auction Featured Listings

Có thể hoàn tiền trong vòng 24h nếu như không có bid nào.

GoDaddy Auctions® Additional Categories

Có thể hoàn tiền trong vòng 48h nếu như không có bid nào.

Premium DNS: có thể hoàn tiền trong vòng 5 ngày đầu sau khi mua

Protected Registration: có thể hoàn tiền trong vòng 5 ngày đầu sau khi mua

SSL Certificates and Renewals

Tất cả chứng chỉ SSL (đã dùng hoặc chưa) có thể được hoàn tiền full trong vòng 45 ngày đầu. Sau 45 ngày, bạn có thể nhận dưới dạng In Store Credit cho khoảng thời gian còn lại.

Các sản phẩm không thể refund

 • Appraisals
 • Domain Monitoring
 • Domain Buy Service
 • Expert Services
 • Professional Web Design Services
 • Auction Memberships
 • Hosting Connection paid Apps. Once set up, not refundable.
 • Merchant Accounts
 • Office Max Bundles
 • Hosting Services (Expert Services, custom support, etc.)
 • Premium Domain Names
 • Domain Auctions
 • Redemption Fees

Làm thế nào để gửi yêu cầu hoàn tiền ở GoDaddy
GoDaddy là một trong số công ty khó khăn nhất để liên hệ support khi có việc cần. Trước đây, các bạn có thể gửi yêu cầu đến billing@godaddy.com để họ xử lý nhưng hiện nay cách này không dùng được nữa rồi.

Bạn chỉ có thể liên hệ với GoDaddy thông qua Live chat. Hãy truy cập https://support.godaddy.com/ và đăng nhập, chờ trong khoảng thời gian từ 18h đến 13h ngày hôm sau cho đến khi có nút Live chat hiện ra. Nhấn vào đó và tiếp tục chờ đến lượt để được hỗ trợ.

Lưu ý thêm là bạn phải chọn Country/Region là United States – English thì mới nhìn thấy khung Live chat. Hãy nhìn lên trên cùng, bên trái sẽ thấy phần điều chỉnh này.

Chúc bạn refund thành công.
Chính sách refund của GoDaddy 4.5 5 Hùng Coder Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014 Chính sách refund của GoDaddy,gia hạn domain,chính sách của godaddy,domain gia hạn thủ công.domain canel,premium dns,free domain Không chỉ riêng GoDaddy mà hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ domain/hosting nước ngoài nào cũng đều có chính sách hoàn lại tiền – Refund ho...