Kalimaz Responsive Magazine Blogger Template

 Ngày : Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014  

Kalimaz Responsive Magazine Blogger Template là một tùy biến cao tạp chí đáp ứng blogger mẫu. Với 3 cột, bài rất nhiều vật dụng, một liên lạc của màu sắc để cải thiện khả năng đọc. Kalimaz là hoàn hảo cho các blogger với nội dung văn bản, nội dung phương tiện truyền thông, flexslider, đu quay, trượt nền tiêu đề.
Flatform Type : Blogger
Template Name : Kalimaz Responsive Magazine Blogger Template
Intructions : Tutorial Install Blogger Template
Author Name : Uong Jowo
Design Url : www.uongjowo.blogspot.com

DEMO DownLoad

Kalimaz Responsive Magazine Blogger Template 4.5 5 Hùng Coder Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014 Kalimaz Responsive Magazine Blogger Template,template blogger 3columns,giao diện blogger đẹp,thiết kế giao diện đẹp,mẫu template blog đẹp,giao diện tin tức đẹp cho blogger,template chuẩn seo 2014, Kalimaz Responsive Magazine Blogger Template là một tùy biến cao tạp chí đáp ứng blogger mẫu. Với 3 cột, bài rất nhiều vật dụng, một liên l...